PROGRAME TE NDRYSHME vetem nga djnisy dhe dj sammy

Yahoo! Messenger                                 Download Yahoo! Messenger
 
MSN Messenger                                    Download MSN Messenger    
Trillian                        
Download Trillian                                                                         

Miranda IM                                          Download Miranda IM
 
Eyeball Chat                                         Download Eyeball Chat 

mIRC                                                  Download mIRC Skype                                                 Download Skype  
                                                                            
Internet Explorer                                    
Download Internet Explorer
Opera                                                    
Download Opera
Avant Browser                                  
      Download Avant Browser
K-Meleon                                               Download K-Meleon
Maxthon                                                 Download Maxthon         

Mozilla Firefox                                        Download Mozilla Firefox   

Flash Player                                            Download Flash Player
 


Flash MX                                                Download Flash MX
                                                                            
Download Flash MX Preloader  
  iTunes                                                   
Download iTunes                     
 


Ad-Aware                                                Download Ad-Aware
 


Gaim                                                        Download Gaim

Ares                                                         Download Ares
             
Sheepy                                                    
Download Sheepy

Google Talk                                              
Download Google Talk

Winamp                                                    
Download Winampkosova